שינויים בפינוי האשפה הביתית בכיפור- הפינוי יתבצע בלילה שבין יום רביעי 19/09/18 ליום חמישי 20/19/18