מחר---מטאטא כביש יגיע לישוב בתאריך 07/01/19 בבוקר

בין השעות 06:00 – 11:00 (לערך),

נא לא לחנות במפרצי החניה, המטאטא מנקה היכן שיש מדרכות.