עדכון ת"ז לצורך דיווח לרשות המים וקבלת תעריף מוזל

מזכירות הישוב (04/08/2019 09:39)

לכל התושבים שלום רב,

בהתאם לדרישת רשות המים, על מנת שכל תושב יוכל לקבל מכסת מים בתעריף מוזל (תעריף א'), עליכם לדווח את מספר הנפשות המתגוררות בבית המגורים שלכם.

מספר הבהרות:

 1. לכל אדם יש הקצאה של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף א', התעריף הנמוך, יתר כמות המים הנצרכת מחויבת בתעריף ב' הגבוה.
 2. על מנת לקבל את ההקצאה בתעריף א', על כל התושבים (כולל אלו שבצעו זאת בעבר!) לדווח למזכירות האגודה מהו מספר הנפשות המתגוררות בנכס.
 3. הדיווח מבוצע באמצעות הגשת כל המסמכים הבאים:
  1. צילום תעודות הזהות, כולל ספח, של כל המתגוררים בנכס.
  2. מילוי הטבלה המצורפת וחתימה על ההצהרה.
 4. אם הכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות איננה כרמי יוסף, יש להסדיר שינוי כתובת במשרד הפנים ורק אז להעביר צילום מעודכן של תעודת הזהות למזכירות.
 5. תושבי חוץ ו/או עובדים זרים, יצרפו צילום דרכון ואישור העסקת עובד זר.
 6. ילדים מעל גיל 16 נדרשים לצרף תעודת זהות וספח משלהם.
 7.  מספר הנפשות הזכאי לתעריף א' יצוין על גבי חשבון המים

 

ניתן להגיש המסמכים בדרכים הבאות:

 1. במזכירות האגודה
 2. במייל kk9286324@gmail.com 
 3. בווטסאפ – לצלם את המסמכים ולשלוח לנייד של האגודה 050-7433779

 

 
 

שימו לב - אם לא בוצע דווח, ולא צורפו צילומי תעודות הזהות והספחים, ייחשב הדבר כאילו מתגוררות ביחידת הדיור 2 נפשות בלבד והחיוב יבוצע בהתאם. אנא הזדרזו לדווח!

 

 

 

 

 

בשאלות ניתן לפנות למזכירות היישוב, לסיגל

בתודה על שתוף הפעולה,

ועד היישוב

מסמכים מצורפים להודעה זו: