בית ספר יסודי

אוטובוס לבית הספר

בית הספר היסודי של המועצה האזורית גזר אליו הולכים מרבית ילדי היישוב הינו בית ספר שדות איילון בבית חשמונאי

 

 

ילדים נוספים ביישוב לומדים בבית ספר נווה שלום