שעון חורף

ספריה (30/10/2019 13:09)

הספרייה בשעות חורף.

ימי ראשון ורביעי

בין ארבע וחצי ושש וחצי.