הספרייה ביום רביעי 14/11

ספריה (12/11/2019 21:19)

הספרייה, כשירות חיוני, תפעל מחר בין ארבע וחצי ושש וחצי.