הודעה בנושא פרויקט המחצבה - רח' רקפת

ועד כללי | עדכון אחרון:  02/08/2022 15:10

תושבי כרמי יוסף, שלום רב,

בהמשך לדיונים ושאלות שעלו מתושבים בנושא פיתוח אתר המחצבה ברח' הרקפת, ברצוננו להעמיד עובדות על דיוקן כדי להימנע מדיסאינפורמציה.

 

רקע:

המחצבה ממוקמת בצדו המערבי של היישוב, בגבעה, בו אין כל גינה ציבורית לכמעט 200 משפחות. האתר, שהינו ייחודי באופיו, עומד נטוש ומוזנח מאז הקמת היישוב לפני כ-40 שנה, עד אשר הוועד הנוכחי החליט לטפל במפגע הסביבתי והבטיחותי, על ידי פנייה לקרן לשיקום מחצבות, על מנת לשקמו ולהפכו לפינת חן ייחודית להנאת תושבי היישוב – וזאת על חשבון הקרן.

 

אנו מבקשים להציג מספר עובדות, אליהן חשוב להתוודע בתוך כלל האמירות שנשמעות, אמירות אשר אינן מעוגנות בעובדות בשטח:

 

1. לאגודה אין זיקה או חוזה חכירה לשום קרקע בישוב (למעט 4 דונם המרכז המסחרי) – כל טענה אחרת אינה נכונה.

2. מדובר בפרויקט של הקרן לשיקום מחצבות - הקרן לא הייתה נכנסת לפרוייקט אם האתר לא היה מחצבה ולכן כל טענה בדבר כך שהאתר איננו מחצבה, אינה נכונה.

3. בתכנון האתר העתידי יהיו שותפים יועצים מקצועיים: פיתוח תשתית, גאולוגיה, תחבורה, ניקוז ובטיחות – לא תבוצע כל התקדמות ללא אישור הגורמים המקצועיים תחילה.

4. על פי התכנון והחוזה שייחתם, הקרן תבצע רק גינה ציבורית. בלי מתקני משחק ובלי תאורה. גינה בלבד. כל דבר אחר איננו בסמכות או בתקצוב הקרן.

5. בשלב זה, לדרישת הקרן, משנים את הגדרת התב"ע משטח פרטי פתוח (שפ"פ) לשטח ציבורי פתוח (שצ"פ) על מנת שניתן יהיה להתקדם בשיקום האתר.

6. בשלב זה, עוד אין כל תוכנית, רק רעיונות שנזרקים באוויר. אנו מתחייבים כי תוקם בהקדם ועדת היגוי, כפי שסוכם ונאמר לכל אורך הדרך מאז אישור הרעיון באופן עקרוני ע"י הועד המקומי, שתכלול נציגי התושבים והועד לדיון על סקיצות ראשוניות שיציג האדריכלי/ת של הפרויקט, וכי יתקיים שיתוף ציבור ודיון מסודר על התוכנית.

7. למתנגדים תעמוד הזכות להגיש התנגדות כמקובל, כאשר התוכנית תועלה לאישור הועדה המקומית לתכנון ובניה.

 

** אנו מצרפים בזאת תגובת המועצה למכתב שנשלח בעניין אל ראשית המועצה מצד מספר תושבי היישוב.

 

בברכה,

ועד מקומי

מסמכים מצורפים להודעה זו: