רכישה מרוכזת של ציוד כיבוי אש

ועד כללי (11/09/2019 13:39)

מצורף מכתב בנושא רכישה מרוכזת של ציוד כיבוי אש.

מסמכים מצורפים להודעה זו: