חודש:שנה:
להוספת אירוע לחצו על היום בחודש.
א ב ג ד ה ו ש
01
02
03
04
05
06
07
08
09
06:00-16:00
פינוי פסו
10
06:00-16:00
פינוי פסו
11
12
13
14
15
9:00-13:00
ניווט ט"ו
16
17
18
16:30-19:00
שוק תן קח
19
20
21
22
23
24
25
26
9:30-11:00
שיעור פתו
27
28
29
תאריך נוכחי:27/02/2020